от Вернер Уинклер и
Моника Шварц, Д-р по Медицина

Тежък недостиг на цинк може да се определи чрез кръвен тест. Но тъй като по-малко от 1% от цинка в организма се намира в кръвния серум и организмът се опитва да поддържа тази стойност постоянна, там трудно могат да бъдат открити ситуации на лек дефицит.

Как работи този Tест за недостиг на цинк?

Типичните оплаквания и рисковите фактори могат да бъдат идентифицирани с малко усилия. Тестът се основава на следния принцип:

За да тествате индивидуалния риск от недостиг на цинк на вашия пациент, моля, запишете подходящия за вас брой точки в празните полета за въвеждане - най-много числото в основното поле.

Ако рискът е само нисък (например, ако имате случайна диета с ниско съдържание на месо), можете също да въведете по-малко от максималния брой точки.

Интерактивният тест за недостиг на цинк се основава на вашата лична оценка само в няколко стъпки:

Стъпка 1: Оценка на рисковите фактори

Стъпка 2: Оплаквания от теглото

Стъпка 3: Прегледайте оценката и получете препоръка

Ако използвате теста няколко пъти или за няколко пациенти, просто запишете точките на отделен лист хартия.

Гаранция за защита на данните
Ние изрично гарантираме, че информацията, която предоставяте по време на нашия тест, няма да бъде запазена. Ние не събираме никакви лични данни, вашите данни и вашата оценка остават напълно анонимни. Единствената им цел е да ви дадат препоръка.

Една терапевтична услуга от Уницинк®50 | Unizink®50!