Дефицит на цинк и активирането на Т-помощни клетки

03.06.2021

Лекият дефицит на цинк е често регистриран при здрави възрастни хора, което води до нарушен клетъчно медииран имунен отговор. Отчетен е ефектът от подобрения статус на цинка върху TH1/TH2 баланса и върху състоянието на активиране на Т-помощни клетки при 19 здрави възрастни субекти на възраст 69,8 ± 5,1 години. Нашите изследвания установиха лек недостиг на цинк, който беше коригиран чрез поемане през устата на добавка от цинк в продължение на седем седмици. Подобрените серумни нива на цинк доведоха до значително намаление на  нивата на активирани Т-помощни клетки, докато промени в съотношението TH1/TH2 (определено от експресията на CCR4 и CCR5) не бяха наблюдавани. Тези констатации показват, че възрастните хора могат да се възползват от умереното добавяне на цинк, за подобряване на имунния отговор, което ще доведе до намалена честота на автоимунни заболявания и инфекции.

Effect of improved zinc status on Thelper cell activation and TH1/TH2 ratio in healthy elderly individuals

Laura Kahmann, Peter Uciechowski, Sabine Warmuth Marco Malavolta, Eugenio Mocchegiani, Lothar Rink

Biogerontology (2006) 7:429–435, DOI 10.1007/s10522-006-9058-2

 

Поръчайте онлайн

Кликнете върху любимото си лого и купете директно онлайн