Корона-вирусната болест( COVID-19 ) – Подкрепящ подход с избрани микроелементи

03.06.2022

В световен мащаб пандемията от COVID-19 се разпространи бързо и оказа огромно въздействие върху общественото здраве, със значителна заболеваемост и смъртност. Особено при високорискови групи като възрастни хора и пациенти със съпътстващи заболявания като диабет, деменция или рак. При липса на ваксина срещу COVID-19, покриваща всичките й варианти, трябва спешно да се намерят поддържащи терапии, които да стабилизират имунната система и да помогнат за справяне с инфекцията. Това е особено важно за нашите гериатрични институции и старчески домове. Основен потенциален рисков фактор при възрастните хора е високата честота на недохранване: до 80% сред хоспитализираните възрастни хора.

Недохранване се регистрира, когато в храната липсват адекватни макронутриенти и микроелементи.

В дискусиите за общественото здраве около превенцията и лечението на пациенти с COVID-19, често липсват хранителни стратегии за поддържане на оптимална функция на имунната система. Това е изненадващо като се има предвид, че хранителните вещества играят важна роля за функцията на имунната система. Няколко микроелемента, като витамин D, цинк, селен, ретинол и витамин С, са от особено значение за подпомагане както на адаптивната, така и на вродената имунна система. Неоптималният статус или недостигът на тези имунорелевантни микроелементи влошават имунната функция и намаляват устойчивостта към инфекции. Този  дефицит на микроелементи трябва да бъде коригиран възможно най-бързо, особено при възрастните хора и другите уязвими групи.

Според епидемиологични, експериментални и обзорни проучвания, както и някои клинични наблюдения и изпитвания показват, че  допълнителният прием на витамин D и/или цинк показва обещаващи резултати.

Многобройните противовъзпалителни и имуномодулиращи ефекти на витамин D могат да обяснят неговата защитна роля срещу имунната хиперреакция и цитокинова буря при пациенти с тежък COVID-19. Рандомизирано, плацебо-контролирано експериментално проучване показва, че добавки с високи дози витамин D помага за вирусния клирънс при асимптоматични и леко симптоматични SARS-CoV-2 положителни индивиди. Данните от наскоро проведено проспективно проучване на пациенти с COVID-19 показват, че при значителен брой от тях е регистриран дефицит на цинк. При тях са наблюдавани повече усложнения, имали са по-продължителен престой в болница и повишена смъртност. Следователно, имунорелевантните микроелементи могат да помогнат за повишаване на физиологичната устойчивост срещу COVID-19.

Добавките с микроелементи, включително витамин D и Цинк са безопасна, ефективна и евтина стратегия за подпомагане поддържането на оптимална имунна функция по време на инфекция с SARS-CoV-2. Приложението на имунорелевантни микроелементи над препоръчаните дози (RDA), но в рамките на препоръчителната горна граница на безопасност за специфични микроелементи като витамин D и цинк е спешно оправдано, особено при уязвимите групи като възрастни хора. Служителите на общественото здравеопазване трябва да се насърчават да популяризират хранителни стратегии в своите препоръки за подобряване на общественото здраве, особено за уязвимите групи като възрастни хора.

The coronavirus disease (COVID-19) – A supportive approach with selected micronutrients

Uwe Gröber1 and Michael F. Holick2

1 Academy for Micronutrient medicine (AMM), Essen, Germany

2 Boston University Medical Center, Massachusetts, USA

Int J Vitam Nutr Res (2021), 1–22, https://doi.org/10.1024/0300-9831/a000693

Поръчайте онлайн

Кликнете върху любимото си лого и купете директно онлайн